Beeldraadsel

Beelden in Beeld

Het is maar de vraag, óf je dit kunstwerk zal aantreffen. Waar het beeld is, is een raadsel. Maar het zijn er genoeg: namelijk 100! Waarvan al 25 getraceerd. In gewilde handen terechtgekomen. Bent u de volgende vinder? Gaat uw naam in de geschiedenisboeken? Wordt uw verhaal opgetekend in het Rooise collectieve geheugen?

De inspiratie voor het kunstwerk ligt bij Oda – ook Oede genoemd. Ze is een legende. Eind 7e eeuw geboren als koningsdochter in Schotland; wonderbaarlijk genezen in Luik van blindheid; opzoek naar God wijl vluchtend voor vader; gestorven in Rode in eerste helft 8e eeuw; begraven op de Odaberg; begin 11e eeuw heilig verklaard. Sint-Oedenrode had haar naam verworven. Voor altijd verbonden aan de beschermheilige tegen oogziekten.

Van elke heilige wordt het liefst iets bewaard. Een relikwie dat kan worden tentoongesteld, bezocht, aanbeden. Ook van Oda. Botten zijn gevonden, mogelijk van haar. Maar er is meer te vinden in de grond van Sint-Oedenrode. Hedendaagse relikwieën, nu met een symbolische connectie tussen verleden en heden. Middels dit kunstwerk kunnen verhalen van vroeger nu beleefd en herleefd worden.

Zoek en vindt de Oda-munt. De muntzijde toont het vrijheidzegel van Sint-Oedenrode uit 1232, toen stadsrechten werden verworven. Van oudsher het logo van Sint-Oedenrode. Daaromheen het randschrift: SIGILLVM BVRGENSIVM DE S(AN)C(TE) ODERODE. Wat zich vertaalt als ‘Zegel van de burgers van Sint-Oederode’. De kopzijde laat een verbeelding van Oda zien. Gecreëerd uit de haren van een afbeelding van Oda en het gezicht van de kunstenares – Dinie Besems. Een hedendaags portret van Oda. Daaroverheen een logo: een 16-armige spiraal gevormd uit 100 stippen. 100 stippen voor 100 munten voor 100 gelukkige vinders.

Oda Munt Kunstcolumn Beelden in Beeld Kunststichting Sint-Oedenrode

De objectieve waarde van deze munten is verwaarloosbaar. Het is geen betaalmiddel. De subjectieve waarde is echter onschatbaar. De vinder zal – net als Oda – voor altijd verbonden zijn met de culturele historie van Sint-Oedenrode. Letterlijk en figuurlijk. Iedere munt is uniek. Op elke exemplaar is één van de stippen handmatig gemerkt. Om de munt te kunnen identificeren. Om de vinder te kunnen identificeren. Om munt en vinder aan elkaar te verbinden. Een verbintenis die wordt geregistreerd in een boekwerk dat wordt bewaard in het gemeentehuis. Zo wordt heden en verleden samengesmolten. Zo wordt de vinder één met de Rooise geschiedenis.

Voor iedere burger die zich verdiept in Sint-Oedenrode kán dit beeld in beeld zijn. Dit hebbedingetje in handen krijgen. Via deze zegel geschiedenis ‘voelen’. Aanraken. De Oda-munt maakt Sint-Oedenrode tot een zoekplaatje. Een beeldraadsel.


Columnoverzicht