Licht op de Verloren Stad

Beelden in Beeld

Wandelend door het Rooise Neulpark kom je een aantal verrassingen tegen. Ze springen niet direct in het oog, maar staan voor de passant in het openbaar verborgen. Verbloemd door natuurschoon. 

Ze refereren aan architectonische sporen die mensen in het landschap achterlaten. Voetafdrukken van verloren steden liggen als parels onder de grond. Hier wordt veelal onbewust overheen gewandeld. Alleen met een scherpe blik worden ze herkend. En vaak pas middels zorgvuldig graafwerk aan het licht gebracht.

Het zijn deze weggestopte stedelijke landschappen die kunstenares Da van Daalen inspireren. Gedurende de eeuwen heen worden steden gebouwd. En gaan zij verloren. Opgenomen door de aarde. Zoals de archeoloog onder de oppervlakte van de aarde op zoek gaat naar schatten uit het verleden graaft Van Daalen zich een weg onder de oppervlakte van de steen. Op zoek naar mogelijke sporen van menselijk leven. Maar liefst twee van haar stenen beelden - uitgehakt uit Portugees marmer - zijn sinds 2006 langs de wandelroute Ommetje 3, Dotterbloem Kienehoef, te bewonderen.

Kunstwerk Neulpark 1 Beelden in Beeld Kunstcolumn Kunststichting Sint-Oedenrode

Ten eerste is daar Licht. Dit kunstwerk is geïnspireerd op een opgraving van een Romeinse nederzetting in een weiland in zuid Nederland. Hier werd alleen gegraven op de exacte plekken van de vroegere gebouwen. Daardoor ontstond in het grasland een netwerk van straten en pleinen. Dit had een opmerkelijk landschap als resultaat. Een omgekeerde wereld. De afdruk van gebouwen in de grond verzonken in plaats van er bovenop verrezen. Van Daalen plaatste deze opgravingssite verticaal. Om het licht vrij spel te geven. De verschillende uitsparingen nemen licht op en geven het door. Op die manier inhoud en diepte gevend zodat er op elk moment een andere stad waar te nemen is. 

 

Kunstwerk Neulpark 2 Kunstcolumn Beelden in Beeld Kunststichting Sint-Oedenrode

Vervolgens is daar Verloren Stad. Hier verrijzen uit een uitgehold ruw stuk marmer verschillende geometrische vormen. Rechthoekige en ronde vormen doemen als het ware op uit de steen. Ritmisch gerangschikt. Een stadsstilleven dat afhankelijk van weer en wind zichtbaar is. Dan weer bedekt met water. Dan weer met zand. Of bladeren. Archeologie 'in progress'. Een stad die steeds opnieuw ontdekt kan worden.

De beelden Licht en Verloren Stad zijn elk moment van de dag anders. Zijn elk jaargetijde anders. In elk seizoen is weer een ander stadslandschap te ontdekken. Elk seizoen laten deze beelden hun licht op de verloren stad schijnen.


Columnoverzicht