Nieuws


Uitkijktoren in de vorm van een duikplank Eindhovens Dagblad

Lees meer

Oprichting KS Meierijstad een feit

Vandaag zijn de statuten bij de notaris getekend en is de oprichting Kunststichting Meierijstad een feit.

Lees meer

Vier kunstenaars uitgenodigd om te pitchen bij de Knoptoren.

Op 12 april hebben er gesprekken plaatsgevonden voor de kunstopdracht in de Knoptoren. Opdrachtgever Kunststichting Sint-Oedenrode heeft 4 kunstenaars uitgenodigd voor een pitch voor deze kunstopdracht. Een pitch is een middel om kennis te maken met de kunstenaar, het werk en zij...

Lees meer

Birthe Leemeijer is gekozen als kunstenaar voor de Hooibrug

De Kunstichting Sint-Oedenrode en Buurtschap Rijzingen hebben hun keuze op Birthe Leemeijer laten vallen. Bij de pitches is zij als kunstenaar gevraagd de opdracht uit te werken. De kunstenaar heeft een denkrichting laten zien voor de invulling van de kunstopdracht. Bij de presentatie ervan was h...

Lees meer

Samenwerking Meierijstad, Knoptoren en Kunststichting

De Knoptoren en de Kunststichting, in samenwerking met Meierijstad, zijn voornemens een onderdeel van het Duizendjarig Woud in combinatie met een kunsthistorische wandelroute in Sint-Oedenrode te realiseren. Een onderdeel van deze kunsthistorische wandelroute zal worden gerealiseerd in en rond de...

Lees meer

Er wordt gepitched bij Ahrend en wie is het geworden....?

Bij Ahrend is een opdracht geformuleerd voor drie kunstenaars die hebben gepitched de opdracht was:  ‘ROOISE WATERMACHINES’Kernvraag:

inhoud: een landschappelijke ingreep waarin een verbeelding van één of meerdere watermachines centraal staat. locatie: voort... Lees meer

Een kunstwerk op het wandelpad tussen Gasthuishoeve en Hooibrug?

Hoe kunnen de potenties van het landschap worden benut, voortbouwend op het vernuft van onze voorouders en de lokale historische sporen daarvan? Hoe kunnen we in combinatie daarmee ook de beleving en recreatieve waarden van dit gebied,grenzend aan de dorpsrand, versterken? Wat zijn de kansen en m...

Lees meer

Inspiratie bijeenkomst Rooise Watermachines

In het kader van de kunstopdracht aan de voorzijde van Ahrend BV was er op 6 december 2018 een inspiratiebijeenkomst om kunstenaars te informeren over de mogelijkheden en kansen om een ideeschets te maken. De kunstopdracht "Rooise Watermachines" is dermate complex dat een schriftelijke toeli...

Lees meer

Definitief ontwerp Duikplank Sannah Belzer

Afgelopen vrijdag is het definitieve ontwerp van Sannah Belzer enthousiast ontvangen op de Kienehoef en gaan we de volgende fase in, de productie. Sannah heeft de diverse functies van haar ontwerp toegelicht: een uitkijkfunctie, een tribunefunctie,een educatieve functie, een amusementsfunctie, ee...

Lees meer

Ahrend, Meierijstad en KS werken samen.

Vandaag hebben Ahrend, Meierijstad en Kunststichting Sint-Oedenrode een overeenkomst getekend bij Ahrend voor gezamenlijke realisatie van de het Duizendjarige Woud. Met kunstwerken worden het Ommetje Rijsingen met het Observatorium (Frank Havermans, 2009) en de Uitkijktoren (Lucas Lenglet, 2...

Lees meer