Onze adviseur Paul Roncken gepromoveerd

Vanmorgen hebben we als Kunststichting een gesprek gevoerd met Paul Roncken over het Duizendjarig Woud. Ter plekke hebben we de eerste schets nog eens bekenen en nu komt er een definitieve schets en dan verder...Onlangs is hij gepromoveerd, zijn thesis heet "Shades of Sublime". Hier een samenvatting van zijn thesis: Historisch gezien is het idee van het sublieme vaak geassocieerd met grootse en verbazingwekkende natuur. Dit promotieonderzoek baant zich een weg naar een 21-eeuws idee van het sublieme, waarbij meer dissonante fenomenen een plek krijgen zoals verstoring van ecosystemen en klimaatverandering. Het onderwerp van het sublieme staat nog steeds symbool voor een zekere onmacht wanneer men wordt geconfronteerd met ‘negatieve’ esthetische ervaringen. Landschapsontwerpen zouden in dit ongemak kunnen bemiddelen door een passend subliem repertoire. Maar dan zal ook beter verklaard moeten worden wat de sublieme ervaring precies is en inhoudt. https://www.wur.nl/nl/activiteit/Shades-of-Sublime-a-design-for-landscape-experiences-as-an-instrument-in-the-making-of-meaning.htm

 

 


Terug naar het overzicht