Beoordeling Hooibrug door TAAK U.A.

Een voorbeeld aan de A50In ons project "Duizendjarig Woud", een onderdeel van Landschap van Allure van de provincie, hebben wij een kunstwerk laten beoordelen door Coöperatie TAAK U.A. Amsterdam. Het gaat om het artistieke belang van de Hooibrug als landschapselement. Er komen diverse waardes in de beoordeling aan bod: archeologische waarden, cultuurhistorische waarden, landschappelijke waarden, ensemblewaarden, belevingswaarden, gaafheid en zeldzaamheid. Onder andere de de samenhang die tot stand komt door de arcadische route aan de A50 en de relatie met de andere kunstwerken in "7waarvan3" en de nog te ontwikkelen onderdelen in het lopende project worden hoog genoemd. Ook past de Hooibrug in de actuele "relationele esthetica" die zich richt op de sociale relaties die een kunstwerk soms kan leggen. TAAK bevestigd dat de Hooibrug als kunstwerk kan functioneren en met die intentie is gemaakt. Het kan een geslaagd voorbeeld worden genoemd van beeldende kunst uit de periode van haar ontstaan. 


Terug naar het overzicht