Inspiratie bijeenkomst Rooise Watermachines

In het kader van de kunstopdracht aan de voorzijde van Ahrend BV was er op 6 december 2018 een inspiratiebijeenkomst om kunstenaars te informeren over de mogelijkheden en kansen om een ideeschets te maken. 
De kunstopdracht "Rooise Watermachines" is dermate complex dat een schriftelijke toelichting niet voldeed. Diverse partijen en belanghebbenden zijn betrokken bij de kunstopdracht. Er is kennis uitgewisseld en
kansen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht. De genodigede kunstenaars hebben zichtzelf doormiddel van een pitch voorgesteld. Peter van den Berk, de projectleider van de Kunststichting, heeft alles georganiseerd samen met Wout Hoogendijk.
Joost van Dijk, voorzitter Kunststichting Sint-Oedenrode en Harrie van den Brand, secretaris Kunststichting Sint-Oedenrode, hebben de inspiratiebijeenkomst geleid. Als sprekers traden Eugene Sterken (CEO Ahrend), Jos Cuijpers (CEO Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling) en Paul Roncken (ontwerper Duizendjarig Woud) op. De vier geselecteerde ontwerpteams: Observatorium, Gabriel Lester / Polylester, Paul de Kort  en Irene Fortuyn / Ketter&Co inspireerde zeker ook met hun ontwerpen die ze reeds elders hebben ontwikkeld. 
VRAAGSTELLINGEN: Hoe kunnen de potenties van het landschap worden benut voor de water- en klimaatopgave van onze tijd, voortbouwend op het vernuft van onze voorouders en de lokale historische sporen daarvan?
Hoe kunnen we in combinatie daarmee ook de beleving, de ecologische en recreatieve waarden van dit gebied, grenzend aan de dorpsrand, versterken? Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor de kunst om aan te haken bij gemeentelijke, lokale en
regionale initiatieven. De kunstenaars gaan aan de slag en komen met een ontwerpschets, wij zijn reuze benieuwd. 

 

 


Terug naar het overzicht