Een kunstwerk op het wandelpad tussen Gasthuishoeve en Hooibrug?

Hoe kunnen de potenties van het landschap worden benut, voortbouwend op het vernuft van onze voorouders en de lokale historische sporen daarvan? Hoe kunnen we in combinatie daarmee ook de beleving en recreatieve waarden van dit gebied,
grenzend aan de dorpsrand, versterken? Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor de kunst om aan te haken bij gemeentelijke, lokale en regionale initiatieven? Deze vragen stellen we ons en stellen we aan de kunstenaars die bij de schouwing aanwezig zijn, Het gaat om een verblijfplaats en uitkijkpunt en tevens de aankleding van de Hooibrug. De kunstenaar laat een denkrichting zien voor de invulling van de kunstopdracht. Bij de presentatie ervan is het van belang dat de kunstenaar de opdrachtgever meeneemt in zijn/haar manier van werken aan de hand van eerder gemaakt opdrachten/werk. De denkrichting laat inhoudelijke keuzes zien voor invulling van de opdracht, maar is zeker nog geen uitgewerkt plan. Aan de hand van voorbeelden of anderszins kan de kunstenaar met de projectgroep van opdrachtgever in discussie gaan over de opgave. De denkrichting geeft mogelijke plannen van aanpak weer en stelt mogelijke samenwerkingsverbanden voor. Een globale planning, gericht op oplevering op 1 oktober 2019, is
van belang. De drie kunstenaars die aan de slag gaan zijn:

Rob Sweere Laurens Kolks Birthe Leemeijer


Terug naar het overzicht