Overeenkomst KS en Oud Rijsingen

 

 Op woensdag 27 december hebben buurtschap Oud Rijsingen en Kunststichting Sint-Oedenrode een overeenkomst getekend voor gezamenlijke realisatie van de Hooibrug. Met deze Hooibrug wordt het Ommetje Rijsingen met het Observatorium (Frank Havermans, 2009) en de Uitkijktoren (Lucas Lenglet, 2011) bij de rioolwaterzuivering met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een prachtig lange wandelroute omgeven door diverse kunstwerken tussen de Boskantseweg - via Rijsingen - en de Kienehoef.

 

Door de ondertekening van de overeenkomst kan de Kunststichting met de uitvoering beginnen van het projectonderdeel van Landschap van Allure, het zogenaamde “Duizendjarig Woud”. De Kunststichting Sint-Oedenrode zet zich al jaren in om het Rooise landschap met kunst te verbinden en wandelpaden aan elkaar te knopen zodat wandelaars op een bijzondere en toegankelijke manier kennis kunnen nemen van het prachtige landschap. De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van diverse organisaties, waaronder het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc), Brabant C, Provincie Noord Brabant, de Rabobank, het Streekfonds van het Groene Woud en buurtschap Oud Rijsingen. De grondeigenaren, Henk Wiersma en het Waterschap De Dommel werken welwillend mee.

 

Historie in ere hersteld
In 1937 werd de Hooibrug over rivier de Dommel gelegd om het grasland daar te ontsluiten, maar de brug werd in 1944 vernield. Bij het Brabants Historisch Centrum is er nog een afbeelding van deze brug te vinden met op de rechterzijde de molen van G. in 't Zandt op het Hoogeind, later Bobbenagelseweg. Buurtschap Oud-Rijsingen had na haar 25-jarig jubileum de wens uitgesproken deze brug weer in ere te willen herstellen. Deze wens sloot goed aan bij de plannen van de Kunststichting om het gebied vanaf de brug Lochtenburg, gelegen achter het parkeerterrein van Ahrend, door te ontwikkelen tot wandelgebied. Evenals de Hooibrug is dit een plek met veel historische waarde. Uit een akte afkomstig uit de zestiende eeuw blijkt dat er toen al sprake was van een vonder of brug die op het erf lag van Jonker de Jeger, eigenaar van het slot Logtenburg. Deze brug was gelegen aan zijn adellijk huis en tegenover het huis van Goirt Dielen, op de hoek van de Kasteellaan en het Kofferen. In die tijd lag er een oude Dommelarm tussen het huidige Mariakapelletje en Henkenshage, die bij Logtenburg in de Kromme wiel van de Dommel uitmondde.

 

Over Kunststichting Sint-Oedenrode

Kunststichting Sint-Oedenrode, opgericht in 1990, houdt zich bezig met kunst in de openbare ruimte van de gemeente. Kunst die medebepalend is voor de omgeving van velen. De stichting stelt zich hierbij als doel om een generatie van kunstwerken te ontwikkelen waarmee nadrukkelijk wordt ingegaan op de onderliggende structuur van het dorp. En waarmee betekenis aan de geschiedenis en eigenschappen van een locatie worden ontleend. Kunstwerken die zich onlosmakelijk verbinden met hun plek en die onzichtbare verbanden leesbaar maken.


Terug naar het overzicht