Nieuws


Een kunstwerk op het wandelpad tussen Gasthuishoeve en Hooibrug?

Hoe kunnen de potenties van het landschap worden benut, voortbouwend op het vernuft van onze voorouders en de lokale historische sporen daarvan? Hoe kunnen we in combinatie daarmee ook de beleving en recreatieve waarden van dit gebied,grenzend aan de dorpsrand, versterken? Wat zijn de kansen en m...

Lees meer

Inspiratie bijeenkomst Rooise Watermachines

In het kader van de kunstopdracht aan de voorzijde van Ahrend BV was er op 6 december 2018 een inspiratiebijeenkomst om kunstenaars te informeren over de mogelijkheden en kansen om een ideeschets te maken. De kunstopdracht "Rooise Watermachines" is dermate complex dat een schriftelijke toeli...

Lees meer

Definitief ontwerp Duikplank Sannah Belzer

Afgelopen vrijdag is het definitieve ontwerp van Sannah Belzer enthousiast ontvangen op de Kienehoef en gaan we de volgende fase in, de productie. Sannah heeft de diverse functies van haar ontwerp toegelicht: een uitkijkfunctie, een tribunefunctie,een educatieve functie, een amusementsfunctie, ee...

Lees meer

Ahrend, Meierijstad en KS werken samen.

Vandaag hebben Ahrend, Meierijstad en Kunststichting Sint-Oedenrode een overeenkomst getekend bij Ahrend voor gezamenlijke realisatie van de het Duizendjarige Woud. Met kunstwerken worden het Ommetje Rijsingen met het Observatorium (Frank Havermans, 2009) en de Uitkijktoren (Lucas Lenglet, 2...

Lees meer

Sannah Belzer doet onderzoek

Vandaag deed Sannah Belzer onderzoek bij heemkundige kring De Oude Vrijheid. De onderzoeksvraag is: welke vraag stelt de plek op de Kienehoef aan mij als kunstenaar?En dan komt het oude buitenbad tevoorschijn met duikplank. Er komt nu een voorlopig ontwerp en dan gaat het na de vakantie...

Lees meer

Beoordeling Hooibrug door TAAK U.A.

In ons project "Duizendjarig Woud", een onderdeel van Landschap van Allure van de provincie, hebben wij een kunstwerk laten beoordelen door Coöperatie TAAK U.A. Amsterdam. Het gaat om het artistieke belang van de Hooibrug als landschapselement. Er komen diverse waardes in de beoordeling aan ...

Lees meer

Wat is kunst in de openbare ruimte?

Wat is kunst in de openbare ruimte? De Kunststichting Sint-Oedenrode nodigt u uit voor een inspirerende bijeenkomst over kunst in de openbare ruimte op vrijdagavond 18 mei aanstaande bij De Gouden Leeuw (wasKnoptoren) Ook meedenken?De Kunststichting Sint-Oedenrode roept inwoners op mee te de...

Lees meer

Onze adviseur Paul Roncken gepromoveerd

Vanmorgen hebben we als Kunststichting een gesprek gevoerd met Paul Roncken over het Duizendjarig Woud. Ter plekke hebben we de eerste schets nog eens bekenen en nu komt er een definitieve schets en dan verder...Onlangs is hij gepromoveerd, zijn thesis heet "Shades of Su...

Lees meer

Pitchen op de Kienehoef

Op vrijdag 30 maart tussen 13:00 en 17:00 uur hebben we pitches gehouden bij het Restaurant De Helden van Kien. Er was een format met beoordelingscriteria zoals beeldende krachten, relaties met de opgave, duurzaamheid en veiligheid, binnen financiële kaders en binnen de termijn, enz....

Lees meer

Realisatie unieke Boomkalender in Streekpark Kienehoef

Op dinsdag 6 maart ondertekenden Streekpark Kienehoef en Kunststichting Sint-Oedenrode een overeenkomst voor gezamenlijke realisatie van een Boomkalender. Deze boomkalender wordt niet alleen een natuurlijk omgevingskunstwerk; het zal ook dienstdoen als ontmoetingsplek en intiem buitenth...

Lees meer